เที่ยวซูรินาเม ประเทศขนาดเล็กที่สุดในทวีปอเมริกาใต้

เที่ยวซูรินาเม

เที่ยวซูรินาเม ประวัติ เป็นอย่างไร?

เที่ยวซูรินาเม หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐซูรินาเม เดิมที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ดัตซ์เกียนา ประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่ทางเหนือ ของทวีป อเมริกาใต้ มีพรมแดนติดกับเฟรนซ์เกียนา ทางทิศตะวันออก และกายอานาอยู่ทางทิศตะวันตก ทางทิศใต้ติดกับบราซิล ส่วนทางเหนือติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก พื้นที่ทางใต้สุดของประเทศยังคงมีข้อพิพาก กับกายอาและเฟรนซ์เกียนา

ในช่วงศตวรรษที่ 17 ชาวดัตถ์ได้เดินทางมาบุกเบิกยังพื้นที่ในแถบ อเมริกาเหนือรวมไปถึงอเมริกากลาง ซึ่งมีพื้นที่ในการทำไร่ และได้เริ่มมีการนำทาสชาวแอฟริกา มาใช้แรงงานรวมกับคนในพื้นที่ดั่งเดิม ด้วยความกดขี่ของการใช้แรงงาน

ของชาวดัตถ์ที่ค่อนข้างทารุณเป็นอย่างมาก ทำให้มีชาวพื้นเมืองรวมถึงทาส ตายไปจำนวน มากนั้นเอง ในช่วงศตวรรษที่ 18 ดัตซ์ได้ยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับอังกฤษ ในการแลกอาณานิคมกัน โดยดัตซ์เองจะปกครองซูรินาเม เพื่อแลกกับอังกฤษ

ปกครองนิวอัมสเตอร์ดัม ซึ่งในปัจจุบันคือนิวยอร์ในสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาของการปกครอง อันยาวนานของชาวดัตถ์ที่ทำไร่ ในพื้นที่แห่งนี้มาอย่างยาวนาน ทำให้ในเวลาต่อมาซูรินาเมได้รับเอกราช เมื่อปี ค.ศ. 1975 ซึ่งภายหลังการปกครองตนเอง

ได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร และการเป็นเผด็จการทหารที่คอย ควบคุมการปกครองของประเทศนี้ ทำให้มีภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ รวมถึงไปการระงับเงินช่วยเหลือจาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นอาณานิคมเก่านั้นเอง ยิ่งเป็นการทำให้เศรษฐกิจของประเทศ

ถดถอยลงไปอีกนั้นเอง จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น และได้รัฐบาลพลเรือนกลับมา ปกครองประเทศแห่งนี้และได้ฟื้นฟู ระบบเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง ด้วยระยะเวลาการปกครองของชาวดัตซ์เป็นเวลานาน ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับอิทธิพล จากภาษาราชการมาด้วยนั้นเอง รวมไปถึงระบบการปกครอง และวิทยาการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดมรดกจากอาณานิคมเก่านั้นเอง

เที่ยวซูรินาเม

เที่ยวซูรินาเม ซูรินาเมมีความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้?

ในช่วงยุคเริ่มต้นการสำรวจ ทางทะเลอันยิ่งใหญ่ของยุโรป ที่หากใครค้นพบเส้นทางการเดินเรือ หรือแผ่นดินใหม่เพื่อทำการติดต่อการค้า จะยิ่งผลักดันให้ประเทศของตน มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นเอง เนเธอร์แลนด์เองนับว่าเป็นประเทศ มหาอำนาจในยุคแรกๆที่แข่งขันกับ สเปนที่เป็นมหาอำนาจทางทะเล ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 ถึงแม้เนเธอร์แลนด์เองจะมีขนาดพื้นที่

ไม่มากเท่ากับประเทศอื่นๆในยุโรป แต่สามารถมั่งคั่งไปด้วยทองคำมากมาย และสินค้าจากดินแดนต่างๆนั้นเอง โดยการค้นพบทวีปแห่งใหม่อย่างเช่น อเมริกา ที่ทำให้ชาวยุโรปในเวลานั้น แตกตื่นกับการค้นพบทวีปใหม่แห่งนี้

ทำให้สองมหาอำนาจในเวลานั้น อย่างสเปนและเนเธอร์แลนด์ ต่างเข้ามาบุกเบิกดินแดนในทวีปอเมริกา โดยแรกเริ่มนั้นเนเธอร์แลนด์ ได้เข้ามาตั้งรกรากในนิวอัมเตอร์ดัม แต่ต้องในเวลาต่อมาได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยน กับอังกฤษเพราะผลจากสงคราม

ในยุโรปและได้เกิดข้อสัญญา ที่ทำให้ดัตซ์ในเวลาต่อมา ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงมาและทำให้ อังกฤษกลายเป็นมหาอำนาจยุโรปประเทศใหม่ ถึงแม้ดัตซ์จะได้ซูรินามิมา ก็สามารถทำการเกษตรรวมถึง ค้นพบแร่ทองคำจำนวนมาก

ขนส่งกลับไปยังประเทศแม่ของตนเอง และยังคงดำรงอาณานิคมแห่งนี้ ต่อไปอย่างมั่นคงเป็นเวลาหลายร้อยปี จนประเทศแห่งนี้เพิ่งได้รับเอกราช ในเวลาไม่นานนี้นั้นเอง ซึ่งเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคแห่งนี้ ที่มีอาณานิคมดัตซ์ปกครองอยู่ประเทศเดียว

เพราะนอกจากนั้นสเปนจะเป็นผู้ปกครองทั้งหมด ถึงแม้ชื่อประเทศเล็กๆแห่งนี้ จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมากนัก แต่ทว่าเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีสถานที่ทางธรรมชาติ อันสวยงามและสมบูรณ์นั้นเอง จึงกลายเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ของการท่องเที่ยวธรรมชาติ ในภูมิภาคแห่งนี้นั่นเอง

เที่ยวซูรินาเม

ซูรินาเมสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?

นับว่าประเทศแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติมากมายรวมถึงประวัติศาสตร์ ของประเทศนี้ที่มีมากว่าหลายร้อยปี และเป็นมรดกจากยุคสมัยของยุคล่าอาณานิคมนั้นเอง และด้วยความสวยงามของประเทศแห่งนี้ ทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่ นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาพักผ่อน และสัมผัสกับธรรมชาติ ในประเทศเล็กๆแห่งนี้ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติแห่งนี้ สามารถเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศนี้ได้หลังจากพบกับปัญหา การเมืองภายในมาอย่างยาวนานนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติซูรินาเมตอนกลาง เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่ครอบคลุมไปกว่า 12 %

ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศกว่า 40 % นั้นเอง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในเขตอุทยานแห่งนี้คือ Raleighvallen , น้ำตก Raleigh ซึ่งเป็นขั้นบรรไดน้ำตกที่ยาว และไหลลงสู่แม่น้ำ Coppename ที่แห่งนี้อุดมไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย

และพืชพรรณต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินขึ้นเขา Voltzbergisa ซึ่งเป็นเขาที่เต็มไปด้วยหินแกรนนิตขนาด 240 เมตร ด้วยระยะการเดินทางขึ้นไปถึงยอดเขา กว่า 2 ชั่วโมงในการเดินทาง แต่ก็จะแลกมาด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ครบ 360 องศากันเลยทีเดียว

สถานที่ต่อไปคือ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์พอล เป็นมหาวิหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกของยูเนสโก ซึ่งเป็นโบสถ์แบบโรมันคาทอลิค ที่ทำด้วยอาคารไม้ทั้งหลัง ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ด้วยสีสันอันโดดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้

ทำให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทั่วทุกที่เดินทางมาชมมหาวิหารแห่งนี้ ด้านในนั้นมีภาพบอกเล่าเรื่องราว ของพระคริสต์และตำนานในคัมภีร์ไบเบิ้ล ซึ่งตำแหน่งมหาวิหารนั้น ได้รับมอบจาก พระสันตะปาปาฟรานซิส ในปี ค.ศ. 2015

จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่นิยม ของผู้มีศรัทธาทั้งหลายนั้นเอง ตลอดด้านนอกของวิหารนั้น นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเดินทางมาชมมหาวิหารแห่งนี้ กันอย่างแออัดเลยทีเดียว ทำให้เห็นว่าถึงความนิยมของมหาวิหารแห่งนี้นั้นเอง

เราไปกันต่อที่ ปารามาริโบ ( Paramaribo ) เป็นทำเนียบของประธานาธิบดีปารามาริโบ ผู้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรวบรวม บันทึกทางประวัติศาสตร์ของประเทศ และโดยรอบๆทำเนียบนั้น

ภายในเมืองชั้นในยังเต็มไปด้วย สถานที่อันเป็นมรดกโลกนั้นเอง สถาปัตยกรรมบ้านเรือน ภายในเมืองนี้ล้วนเป็นมรดก จากยุคอาณานิคมของชาวดัตซ์ และยังมีป้อมเก่าแก่ที่หลงเหลือจากอดีต นอกจากนี้ยังมีผู้คนหลากเชื้อชาติ

ที่อพยพกันมาอาศัยยังที่นี้ ทำให้มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานด้วยนั้นเอง อย่างสุเหร่าและร้านอาหารอินเดีย ที่เป็นวัฒนธรรมต่างภูมิภาคเลยทีเดียว สถานที่สุดท้ายคือ Brownsberg Nature Park เป็นอุทยานที่เดินทางห่างออกไป 80 ไมล์จากเมืองปารามาริโบ

ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติ และด้วยความสูงกว่า 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลทำให้พื้นที่ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ในบราวน์สเบิร์ก อุทยานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1969 ซึ่งเป็นป่าเขตร้อนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และพืชพรรณต่างๆอันอุดมสมบูรณ์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปีนเขา ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในซูรินาเม ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยว อีกมากมายที่ทำให้คุณจะต้องหลงรัก ธรรมชาติแห่งนี้อย่างแน่นอน 

เที่ยวซูรินาเม

ปัจจุบันซูรินาเมเป็นอย่างไร?

ด้วยในอดีตนั้นประเทศแห่งนี้ เป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต ที่มีการก่อตั้งอาณานิคมแห่งนี้ ซึ่งเดิมทีประเทศแรกที่เข้ามาครอบครอง ก็คือประเทศอังกฤษ จนกระทั่งภายหลังได้มีการแลกเปลี่ยน พื้นที่อาณานิคมกันระหว่างดัตซ์และอังกฤษ ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับอิทธิพล จาก ดัตซ์มาอย่างยาวนานนั้นเอง โดยเริ่มแรกนั้นได้มีการปลูกกาแฟ รวมถึงเมล็ดโกโก้ และการประมงที่เป็นสินค้าส่งออก

ไปยังดินแดนอื่นๆนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายอาทิเช่น ทองคำ น้ำมันดิบ และผลิตจากไม้ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ มาอย่างยาวนานเลยทีเดียว จนกระทั่งในปัจจุบันเองประเทศได้ เปิดการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว

จากทั่วโลกได้สัมผัสกับธรรมชาติของที่้นี้ และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ สามารถขับเคลื่อนไปได้นั้นเอง ถึงแม้จะเป็นประเทศที่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก แต่ทว่าประเทศแห่งนี้กลับมา ความวิเศษและเสน่ห์ไม่เหมือนใครเลนนั่นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในซูรินาเมเป็นอย่างไร?

สถานที่ท่องเที่ยวในซูรินาเม นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ของประเทศแห่งนี้ที่มีประชากร เชื้อชาติที่ไม่เหมือนดินแดนอื่นๆ ในอเมริกานั้นเอง เพราะด้วยการนำเข้าของแรงงาน ในอดีตที่เป็นเชื้อชาติต่างๆอย่าง ชาวแอฟริกาหรือแม้กระทั่งอินเดีย ที่มาเป็นทาสแรงงาน ในการทำการเกษตรพื้นที่อยู่ภายใต้ การบังคับของเจ้าอาณานิคมนั้นเอง

นอกจากนี้คุณจะต้องชอบอาหาร ทะเลของท้องถิ่นอย่างแน่นอน เพราะด้วยประเทศแห่งนี้ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้มีอาหารทะเลหลากนานาชนิด ที่ทำให้คุณไม่อาจลืมความสดของอาหารทะเลที่นี้ได้เลยนั่นเอง หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติและศึกษาวัฒนธรรมแล้วละก็ จะต้องหลงเสน่ห์ในซูรินาเม อย่างแน่นอน จึงทำให้มองว่า ซูรินาเม เป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่ และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อีกทั้งมีภาษาราชการที่แตกต่างไป จากประเทศอื่นๆในภูมิภาคนั่นเอง

และด้วยยุคที่รุงเรืองของอาณานิคมแห่งนี้ ทำให้การขนส่งทองคำที่นี้ ออกไปเป็นจำวนมากนั่นเอง แสดงให้เห็นว่าในอดีตประเทศเล็กๆแห่งนี้ มีทรัพยากรที่มีความมั่งคั่งเป้นอย่างมาก จึงเป็นที่หมายตาของเหล่าโจรสลัด ที่มักปล้นทองคำชาวดัตซ์ อยู่สม่ำเสมอนั่นเอง ปัจจุบันจึงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งที่มีเพชรเม็ดงามจากธรรมชาติ ในดินแดนทวีปอเมริกาแห่งนี้นั่นเอง

ทะเลทรายโกบี

เทคโนโลยียุคนี้ 2021

นักเตะค่าเหนื่อยสูง