ประเทศในยุโรป ประวัติย่อของยุโรป จุดมุ่งหมายของสหภาพยุโรป ในสมัยก่อน

ประเทศในยุโรป

ประเทศในยุโรป เป็นทวีปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ประเทศในยุโรป รายชื่อประเทศในยุโรป ยุโรปเป็นทวีป ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งไม่ได้ถูกล้อมรอบด้วยน้ำ จากทุกทิศทาง และมีพรมแดน ทางบกกับเอเชียใกล้เคียง ตามหลักสรีรศาสตร์ มันอยู่ทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของผืนดินขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า ยูเรเซีย และล้อมรอบจากทางเหนือ

ด้วยมหาสมุทรอาร์คติก จากทางตะวันตก ของมหาสมุทรแอตแลนติก จากทางใต้ ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และจากทางตะวันออกเฉียงใต้ ของทะเลดำ คำจำกัดความ ของพรมแดน ที่ถูกต้อง ระหว่างสองทวีป เป็นคำถามใหญ่ สำหรับนักภูมิศาสตร์ และนักการเมือง ปัจจุบันมีการวาดภาพ ประเทศอิตาลี

โดยทั่วไป โดยเทือกเขาอูราล ในรัสเซีย ทะเลแคสเปียน และเทือกเขาคอเคซัส ตอนนี้ยุโรปรวม 51รัฐอิสระ รัสเซีย คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และตุรกี เป็นประเทศข้ามทวีป ซึ่งบางส่วน ตั้งอยู่ทั้งในยุโรป และเอเชีย อาร์เมเนียและไซปรัส ในทางการเมือง ถือว่าเป็นประเทศ ในยุโรป สาธารณรัฐเช็ก

แม้ว่าทางภูมิศาสต ร์จะตั้งอยู่ ในดินแดนเอเชียตะวันตก ประเทศที่ใหญ่ที่สุด ของยุโรป คือรัสเซีย (37% ของพื้นที่ทวีปทั้งหมด) และประเทศ ที่เล็กที่สุด คือนครวาติกัน ซึ่งมีอาณาเขต เพียงเล็กน้อย ในใจกลางกรุงโรม สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ในส่วนนี้ของโลกคือฝรั่งเศส ซึ่งมีเมืองหลวง คือปารีส เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ ที่สุดตามด้วย สเปน อิตาลี สหราชอาณาจักร และเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

ประเทศในยุโรป

ประเทศในยุโรป สหภาพยุโรปคืออะไร?

สหภาพยุโรปคืออะไร? ธงสหภาพยุโรปธง อย่างเป็นทางการ ของสหภาพยุโรป ประเทศฮังการี สหภาพยุโรป (EU) เป็นสหภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 27รัฐ สมาชิกที่อยู่ภายใต้ พันธกรณี และสิทธิพิเศษ ของสมาชิกภาพทุกรัฐ สมาชิกเป็นส่วนหนึ่ง ของสนธิสัญญา ก่อตั้งสหภาพ และอยู่ภายใต้กฎหมาย

ที่มีผลผูกพัน ภายในสถาบันนิติบัญญัติ และตุลาการร่วมกัน เพื่อให้สหภาพยุโรป ใช้นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกัน และการต่างประเทศ ประเทศสมาชิกทั้งหมด จะต้องเห็น ด้วยเป็นเอกฉันท์ก่อนปี 1993 สหภาพยุโรป ยังไม่ใหญ่ เท่าในปัจจุบัน ประเทศในยุโรป เริ่มให้ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปีพ. ศ. 2494 เมื่อมีเพียงรัฐ เช่นเบลเยียม ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี เข้าร่วม ค่อยๆมีหลายประเทศตัดสินใจ เข้าร่วมคนสุดท้าย ที่เข้าร่วมคือโครเอเชีย – ในปี 2013 แข่งลาลีกา

ประเทศในยุโรป

ประเทศในยุโรป ประวัติย่อสหภาพยุโรป เป็นมายังไง?

ประวัติย่อ ของสหภาพยุโรป จุดมุ่งหมาย ของสหภาพยุโรป ในสมัยนั้น คือการยุติ สงครามนองเลือด ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านที่เกิดขึ้น ในสงครามโลก ครั้งที่สอง ในปี 1950 ประชาคมถ่านหิน และเหล็กกล้า แห่งยุโรปได้เริ่มการรวมตัวกัน ของประเทศ ในยุโรป ทั้งทางเศรษฐกิจ ประเทศในยุโรปเหนือ 

และการเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพ ที่ยั่งยืน ในปี 2500 สนธิสัญญากรุงโรม ได้สร้างประชาคม เศรษฐกิจยุโรป (EEC) หรือ ‘ตลาดร่วม’ สิ่งนี้นำมาซึ่งช่วงเวลาที่ดี สำหรับเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศ ในสหภาพยุโรป หยุดเรียกเก็บภาษี ศุลกากรเมื่อทำการค้า ระหว่างกัน ในปี 1973 เดนมาร์กไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ได้ตัดสินใจ เข้าร่วมสหภาพยุโรป อย่างเป็นทาง ขนาด ของ ประเทศ ใน ยุโรป

การโดยกลายเป็น รัฐสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ ต่อมาในปี 1986 ได้มีการลงนาม ในพระราชบัญญัติ Single European Act ซึ่งสร้าง ‘Single Market’ ขึ้นด้วย ในปีพ. ศ. 2536 ‘ตลาดเดียว’ เสร็จสมบูรณ์ด้วยเสรีภาพสี่ประการ การเคลื่อนย้ายสินค้า ความเคลื่อนไหวของบริการ การเคลื่อนไหว ของผู้คน การเคลื่อนไหวของเงิน ทวีปยุโรป

ประเทศในยุโรป

สนธิสัญญาทศวรรษ เช่นสนธิสัญญา ‘มาสทริชต์’

ทศวรรษที่1990 เป็นสนธิสัญญาทศวรรษ เช่นสนธิสัญญา ‘มาสทริชต์’ ในสหภาพยุโรปในปี 2536 และสนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัมในปี 2542 ในปี 1995 สหภาพยุโรป ได้รับการขยาย ให้ใหญ่ขึ้น โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 3 คน ได้แก่ ออสเตรียฟินแลนด์และสวีเดน ในช่วงทศวรรษที่ 1990 หมู่บ้านเล็กๆ ในลักเซมเบิร์กได้ให้ชื่อตามข้อตกลง ‘เชงเก้น’​​ ยุโรป ประเทศ 

ซึ่งจะค่อยๆอนุญาตให้ผู้คนเดินทางโดยไม่ต้องตรวจหนังสือเดินทาง ที่พรมแดน ภายในพื้นที่ ในช่วงทศวรรษ 2000 เงินยูโรจะกลายเป็นสกุลเงินใหม่สำหรับชาวยุโรปจำนวนมาก และในช่วงทศวรรษต่อมา มีประเทศอื่น ๆ ใช้เงินยูโร (€) มากขึ้น ความแตกแยกทางการเมือง ในช่วงทศวรรษ 2000 ระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตก ประเทศในทวีปแอฟริกา 

ในที่สุดก็หายเป็นปกติ และมีประเทศใหม่อีก 10 ประเทศเข้าร่วม สหภาพยุโรปในปี 2547 ตามด้วยบัลแกเรีย และโรมาเนีย เข้าร่วมในปี 2550 ในปี 2551 วิกฤตการเงินส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจโลก ดังนั้นสนธิสัญญาลิสบอน จึงมีผลบังคับใช้ในปี 2552 เพื่อให้สหภาพยุโรป มีสถาบันที่ทันสมัย และวิธีการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ประเทศในทวีปเอเชีย

สหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการลงประชามติ เพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจ

ในเดือนมิถุนายน 2559 สหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการลงประชามติ เพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจ ว่าพวกเขา ต้องการออกจาก หรืออยู่ในสหภาพยุโรป หลังจากการอภิปราย ทางการเมือง ในหัวข้อนี้ เพียงไม่กี่ปี การลงประชามติ ซึ่งมีชาวอังกฤษ 17.4 ล้านคนเข้าร่วมส่งผลให้ 52% เลือกที่จะออกเดินทาง

ในขณะที่ 48% ยังคงอยู่ ในวันที่ 31มกราคม2020 สหราชอาณาจักร ออกจากสหภาพยุโรป อย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากช่วงเปลี่ยนผ่าน 11 เดือน ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของความคลั่งไคล้ทางศาสนาในตะวันออกกลางรวมทั้ง ในประเทศ และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกนำไปสู่สงครามและความวุ่นวาย

ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมาก หนีออกจากประเทศบ้านเกิด และแสวงหา ที่หลบภัยในยุโรป ขณะนี้สหภาพยุโรป พบว่าตัวเอง เป็นเป้าหมายของการโจมตี ของผู้ก่อการร้ายหลายครั้ง ในขณะที่ต้องเผชิญ กับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในการดูแลผู้ลี้ภัย ประเทศในยุโรปใด

ที่ไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป ปัจจุบัน23ประเทศ ที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ห้าคนอยู่ระหว่างการรวมกฎหมาย ของสหภาพยุโรป เข้ากับกฎหมายของประเทศ ในขณะที่ อีกสองคนเป็นผู้สมัคร ที่มีศักยภาพซึ่งยังไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดทั้งหมด สำหรับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป