ประเทศอังกฤษ เที่ยวอังกฤษกับสถานที่สำคัญที่ต้องไป อังกฤษกับเมืองน่าเที่ยว

ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ ข้อมูลทั่วไปของประเทศอังกฤษที่หลายๆคนมีความต้องการที่จะเดินทางไปเที่ยวซักครั้งต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ประเทศอังกฤษ หนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น ที่เที่ยวอังกฤษ หรือว่าจะเป็นในด้านต่างๆ นั่นก็คือประเทศอังกฤษ วันนี้เราจะพามาทำความรู้จัก กับประเทศนี้กันมากขึ้นด้วย ข้อมูลของประเทศอังกฤษ จะตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือของยุโรป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ สหราชอาณาจักร United Kingdom และจะประกอบไปด้วย

เกาะ 2 ส่วนนั่นก็คือ เกาะไอร์แลนด์เหนือ Northern Ireland และ เกาะใหญ่ Great Britain และจะแบ่งออกเป็น 3 อาณาเขตด้วยกันนั่นก็คือ อังกฤษ England เวลส์ Wales จะเป็นในส่วนของพื้นที่ ที่ติดกับอังกฤษทางทิศตะวันตก สก๊อตแลนด์ Scotland โดยจะอยู่ทางตอนเหนือ ของเกาะใหญ่ ประชากรของอังกฤษ จะมีอยู่ประมาณ 53,012,456 คน เนเธอร์แลนด์

แต่ถ้าหากว่ารวม Walse Scotland และ Northern Ireland ก็จะมีประมาณ 63,181,775 คน แบ่งเป็นผู้ชายประมาณ 26,069,148 คน ผู้หญิง 26,943,308 คนท ในเวลาของประเทศอังกฤษนั้น จะช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง หากใครที่จะ การเดินทางไปอังกฤษนั้น จะใช้เวลาในเดินทางโดย ขึ้นเครื่องบินไปประมาณ 12 ชั่วโมง เป็นการเดินทางไปที่ง่ายมาก

เมืองหลวงของอังกฤษที่ถือว่าเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่หลายคนอยากไปสัมผัส ซักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ โดยจะมีชื่อว่า ลอนดอน London หรือนครลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอังกฤษ และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ รวมไปถึงการเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของทวีปยุโรปอีกด้วย และเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์

ในทางตะวันออกเฉียงใต้ ลอนดอน เป็น เมืองหลวงของอังกฤษ และยังเป็นศูนย์กลางที่มี ความสำคัญทางธุรกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ในประวัติศาสตร์ของโลก รวมไปถึงการเป็นผู้นำทางด้าน การเงินการสื่อสาร การเมือง ฝการบันเทิง แฟชั่น และยังรวมไปถึงศิลปะ โดยในอดีตนั้นก็จะเป็น เมืองหลวงของโลก แถมยังเป็นเมืองที่มี

ความเจริญที่สุดในโลกด้วย ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถงึเมืองที่มีอิทธิพล และเป็นเมืองสากลหลักของโลก โดยในกรุงลอนดอนนั้น มีประชากรอยู่ประมาณ 7.5 ล้านคน ที่จะประกอบด้วยหลากหลายชาติ ที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนี้ จึงทำให้ประชากรที่เมืองนี้ มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ศาสนา วัฒนธรรมอังกฤษ

เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา จึงทำให้เมืองนี้มีมากกว่า 300 ภาษา เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ของระดับนานาชาติ และยังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ทึ่มีสำคัญอย่างมาก ของทวีปยุโรป ด้วยความหลากหลายนี้ จึงทำให้ลอนดอนได้รับความสนใจ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่เดินทางกันอย่างไม่ขาดสาย

ประเทศอังกฤษ เมืองที่ถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่แสนงดงามจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง?

เมื่องในประเทศอังกฤษ ที่ถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุด ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และธรรมชาติมากมาย นั้นก็คือเมือง เคนต์ Kent จะเป็นเมืองที่เก่าแก่ แห่งสหราชอาณาจักร เมืองแห่งนี้จะเหมาะสำหรับ ใครที่ชื่นชอบความสงบ ธรรมชาติที่สวยงาม โดยจะเป็นเมืองขนาดเล็กๆ แต่จะเต็มไปด้วยวัฒนธรรม สวนดอกไม้ที่สวยงาม

เมื่อเก่าแก่ของอังกฤษ จะตั้งอยู่ในทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะอยู่ใกล้กับลอนดอน สามารถเดินทางไปได้สะดวก ใช้เวลาในการเดินทาง ด้วยรถไฟ 1 ชั่วโมงเท่านั้น อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจาก ประเทศฝรั่งเศส ด้วย เมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ แบ่งแยกด้วยช่องแคบอังกฤษ และครึ่งทางระหว่างอุโมงค์ ช่องแคบอังกฤษ เป็นเมืองเล็กๆ

ที่มีความเรียบง่าย แต่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ดอกฮอปและสวนกล้วยไม้ ด้วยการเป็นเมืองเก่าแก่ และสวยงามเป็นอย่างมาก จึงทำให้เมือง Kent ได้รับฉายาว่าเป็น The Garden of England จะเป็นเมืองเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ โดยการทำซีเมนต์ ในส่วนของลักษบ้านเรือน ก็จะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ที่เป็นแบบหมู่บ้านชนบทโบราณ

และมีการตกแต่งแบบเรียบง่าย และในบริเวณรอบๆบ้าน รงมไปถึงร้านค้าต่างๆก็จะมี คูน้ำล้อมรอบซึ่งเป็นบรรยากาศ ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัส หากใครที่มีโอกาสได้ไป ก็จะได้พบกับดอกไม้ Daffodil ซึ่งเป็นดอกไม้เหลืองอร่าม สวยงามจนไม่หอจากกลับ และมีสถานทีท่องเที่ยวมากมาย ใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติ ต้องไปที่เมืองแห่งนี้

ประเทศอังกฤษ

สถานที่ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอังกฤษ

สถานที่สำคัญของอังกฤษ ที่อยากถือว่ามีชื่อเสียง และได้รับความนิยมอย่างมาก จากนักท่องเที่ยวเที่ยวโลกกับ ปราสาทวินเซอร์ Windsor Castle จะปราสาทที่มีขนาดใหญ่ และใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ซึ่ฝมีความงดงามที่สุด รงมไปถึงมีชื่อเสียงมากที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ จะเเป็นพระราชวังที่มีความเก่าเเก่

ด้วยการมีอายุที่มากกว่า 1000 ปี โดยจะตั้งอยู่เหนือเเม่น้ำเทมส์ ซึ่งเป็นแม่น้ำเส้นที่มีความสำคัญ มากที่สุดของประเทศอังกฤษอีกด้วย โดยในใช้เป็นที่ประทับของ ราชวงศ์อังกฤษ โดยใช้มาตั้งเเต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 จนมาถึงสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 สถานที่แห่งนี้ถือว่สเป็นที่เที่ยว ที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่ได้มาเที่ยวประเทศอังกฤษ

ถูกสร้างโดยสมเด็จ พระเจ้าวิลเลียมที่ 1 ขอฃประเทศอะงกฤษ ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1070 จะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่เป็นแบบโรมาเนสก์ โดยมีเนื้อที่การใช้สอยทั้งหมด 45,000 ตารางเมตร ในทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้งาน โดยการจัดงานเลี้ยงต่างๆ รวมไปถึงงานพระราชพิธีต่างๆ

ในทุกไปีตะมีนักท่องเที่ยว ไปชมความสวยงามของ ปราสาทวินเซอร์ กันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าใครที่ไปเที่ยวอังกฤษ ต่างก็ตัองไปกันที่นี่ ถ้าหากไม่ได้ไปจะถือว่า ยังมาไม่ถึง และเชื่อว่ามีหลายๆคน ต้องการไปสัมผัส ความสวยงามของ ปราสาทวินเซอร์ แห่งนี้ซักครั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

เรามาต่อกันที่ที่เที่ยว ของประเทศอังกฤษที่ มีชื่อเสียงระดับโลกกับ กำแพงเฮเดรียน ซึ่งเป็นกำแพงที่อยู่ทางทางใต้ ของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นมาเพื่อกั้นแนวเขต ที่ติดต่อกับประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย จักรพรรดิเฮเดรียนเมื่อคริสต์ศักราช 122 กำแพงแห่งนี้ยังถือว่าเป็น หนึ่งในยุทธวิธีของจักรพรรดิ ที่ใช้ในป้องกันการรุกราน

ของชาวโรมันเชื้อสายชนพิคท์ และยังเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคงอีก และยังเป็นกำแพงที่มี ความยาวมากที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีความยาวมากถึง 117 กิโลเมตร ถือว่ายาวกว่ากำแพงเมืองจีน และหินที่ใช้ในการก่อสร้าง จะเป็นหินที่มีความยาว 3 เมตร

จึงทำให้กำแพงมีความสูงราวๆ 6 เมตร ซึ่งแพงเฮเดรียนแห่งนี้ มีประวัติมาอย่างยาวนาน โดยมีมากกว่าเกือบ 2 พันปี และได้จดทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1987 และในปี ค.ศ. 2005 ได้กลายเป็นส่วนหนี่ง ของมรดกโลก เขตแดนของจักรวรรดิโรมัน

ซึ่งในปัจจุบันกำแพงแห่งนี้ ก็จะเหลืออยู่บางส่วน ให้เห็นกันในปัจจุบันนี้ ตัวกำแพงนั้นสามารถ เดินได้ตลอดแนว จึงทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่นิยมกันมากที่สุด และกำแพงนี้จะเรียกกันว่า กำแพงโรมัน และมีที่เที่ยวอีกมากมาย เมืองน่าเที่ยวของอังกฤษ ที่หลายคนให้ความสนใจ

ประเทศเนเธอร์แลนด์

แก็ดเจ็ตรุ่นล่าสุด

มิดฟิลด์ดีที่สุด 2020

ประเทศอังกฤษ